Veřejné zakázky

Kompletní administrace veřejných zakázek

Veřejným zadavatelům nabízíme kompletní realizaci zadavatelské činnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění nebo zpracování koncesního řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

V souladu se zákonnými podmínkami nebo podmínkami operačních programů pro Vás zpracujeme všechny požadované dokumenty, budeme se s Vámi účastnit jednání v celém průběhu výběrových řízení, budeme pro Vás kontrolovat dodržení zákonem stanovených termínů a lhůt a zajistíme zveřejnění všech formulářů, včetně poskytování součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Naši experti, kteří mají zkušenosti se všemi druhy zadávacích řízení, která stávající právní úprava obsahuje, od zakázek malého rozsahu, až po nadlimitní veřejné zakázky, jsou tak pro Vás zárukou bezproblémového procesu zadávacího řízení.

Kromě samotné administrace veřejných zakázek našim klientům z řad veřejných zadavatelů zajišťujeme komplexní realizaci investičních akcí včetně přípravy projektové dokumentace, administraci zadávacího řízení a následnou kontrolu odbornosti, úplnosti provedených prací, dodacích listů a platebních dokumentů, včetně vyhodnocení dodavatele z hlediska dodržení všech smluvních závazků.

Audit zadávacích řízení

Zadavatelům veřejných zakázek a kontrolním orgánům nabízíme pomoc při kontrole zadávacích řízení. Provedeme pro Vás audit zadávacích řízení, vytvoříme nebo zrevidujeme interní zadávací předpisy, navrhneme opatření k nápravě.

Poradenství dodavatelům

Dodavatelům veřejných zakázek nabízíme konzultace a podporu při účasti ve výběrovém řízení. Zajistíme pro Vás přípravu nabídky podle konkrétních zadávacích podmínek, revizi nabídek před jejich podáním, kompletaci nabídek. Našim cílem je připravit pro uchazeče veřejných zakázek nabídky, které budou splňovat veškeré požadavky zákonné úpravy a zadávacích podmínek, tak, aby měla maximální šanci na úspěch v daném výběrovém řízení.

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A PROJECT MANAGEMENT

Společnost SYS GROUP spol. s r.o. zajistí pro veřejné zadavatele i pro soukromé investory kompletní inženýrské činnosti od zpracování a posouzení investičních záměrů, přes obstarání předprojektové a projektové přípravy, expertízy projektů, přípravu staveb, jejich realizaci až po uvedení do provozu.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

Pro hladký a bezproblémový průběh staveb, zajistí společnost SYS GROUP spol. s r.o. pro Vás činnost technického dozoru investora a koordinátora BOZP.